Nl

vrouw-griep.jpg

Diagnose en behandeling

Voor een correcte diagnose en aangepaste behandeling van PID is een multidisciplinaire samenwerking tussen verschillende experten een absolute  noodzaak. Meestal gaat het om gespecialiseerde artsen in longziekten en infectieziekten, hematologie en -oncologie, reumatologie, gastro-enterologie en dermatologie en dit voor zowel kinderen als volwassenen. Daarnaast is er een belangrijke rol weggelegd voor specialisten betrokken bij de diagnostiek vanuit het laboratorium zoals klinisch biologen.

In België bestaat er een netwerk van professionele deskundigen in immunologie (BPIDG - The Belgian Primary immunodeficiency Group) die instaat voor onderzoek en innovatie, de kwaliteit van de zorg, het opstellen van richtlijnen, het ontwikkelen van patiënten-registers, het verhogen van PID expertise en bewustwording,… Meer informatie betreffende PID en deze artsenvereniging kan u vinden op de website www.bpidg.be.

BPiDG.jpg

Maar allereerst zal u, indien u of uw kind vermoedelijk PID heeft, te rade gaan bij uw huisarts, die u indien nodig zal doorverwijzen.

 

De eerste evaluatie in de diagnose van een primaire immuundeficiëntie omvat: 

  • Lichamelijk onderzoek (incl. lengte en gewicht) en familiale voorgeschiedenis
  • Hemogram (=resultaat van een bloedonderzoek) inclusief witte bloedceldifferentiatie
  • Dosage van immunoglobulines: IgG, IgM en IgA (te vergelijken met de leeftijdsspecifieke waarden)

Een normaal bovenvermeld bloedonderzoek sluit een PID niet altijd uit. Indien er 2 of meerdere alarmsymptomen aanwezig wordt de patiënt best doorgestuurd naar een arts gespecialiseerd in primaire immuunstoornissen. (www.bpidg.be)

Hoe wordt een afweerstoornis of immuundeficiëntie behandeld?

Er zijn meer dan 250 verschillende vormen van PID. Elke vorm kan verschillende symptomen vertonen alsook voor elke vorm is er een specifieke behandeling.

 

Contact met mensen die lijden aan een besmettelijke ziekte moet zoveel mogelijk vermeden worden. De mate van isolatie is afhankelijk van de PID vorm. U bespreekt dit best met uw behandelende arts.

Vaccinaties worden zoveel mogelijk geadviseerd (oa jaarlijks griepvaccin); sommige vaccinaties mogen niet toegediend worden. Overleg hierover met uw behandelende arts.

 

Er zijn diverse behandelingen mogelijk, afhankelijk van de PID-vorm. Dit kan variëren van het opstarten van een laagdrempelige antibioticakuur of antivirale of schimmeldodende medicatie, tot een preventieve (profylactische) behandeling met antibiotica of antivirale of schimmeldodende medicatie.

 

Veel patiënten kunnen behandeld worden door het toedienen van antistoffen (immunoglobulines) die ze zelf niet aanmaken. Deze kunnen toegediend worden via een infuus (in ziekenhuis) of onderhuids (thuisbehandeling).

In enkele zeer ernstige gevallen is er een stamceltransplantatie of gentherapie nodig.  Die ernstige vorm van PID komt ongeveer 1 op de 10.000 voor.

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.