Nl

 

Fr

vrouw-griep_960x0.jpg

Diagnose

Voor een correcte diagnose en aangepaste behandeling van PID is een multidisciplinaire samenwerking tussen verschillende experten een absolute noodzaak. Meestal gaat het om gespecialiseerde artsen in long- en infectieziekten, hematologie en oncologie, reumatologie, gastro-enterologie, dermatologie; dit alles voor zowel kinderen als volwassenen. Daarnaast is er een belangrijke rol weggelegd voor specialisten betrokken bij de diagnostiek vanuit het laboratorium zoals bv. klinische biologen.

 

In België bestaat er een netwerk van professionele deskundigen in immunologie (BPIDG - The Belgian Primary immunodeficiency Group) die instaat voor onderzoek en innovatie, de kwaliteit van de zorg, het opstellen van richtlijnen, het ontwikkelen van patiënten-registers, het verhogen van PID expertise en bewustwording,… Meer informatie betreffende PID en deze artsenvereniging kan u vinden op de website www.bpidg.be.

 

Maar allereerst zal je, indien je zelf of jouw kind vermoedelijk PID heeft, best te rade gaan bij de huisarts, die je indien nodig zal doorverwijzen.

De eerste evaluatie in de diagnose van een primaire immuundeficiëntie omvat: 

  • Lichamelijk onderzoek (incl. lengte en gewicht) en familiale voorgeschiedenis
  • Hemogram (= resultaat van een bloedonderzoek) inclusief witte bloedceldifferentiatie
  • Dosage van immunoglobulines: IgG, IgM en IgA (te vergelijken met de leeftijdsspecifieke waarden)

Een normaal bovenvermeld bloedonderzoek sluit een PID niet altijd uit. Indien er 2 of meerdere alarmsignalen aanwezig wordt de patiënt best doorgestuurd naar een arts gespecialiseerd in primaire immuunstoornissen. (www.bpidg.be)

BPiDG_291x0.jpg
Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.